så här vart det mitt kopparträd som senm ska sättas på en gren eller sten.